Om

Vi är en hemsida som förespråkar ett miljövänligt sätt att leva! Vårt mål är att sprida information om hur man kan leva ett mer hållbart liv för vår planet. Vi vill att alla människor i Sverige ska ta en mer grön approach.